Video title

درباره zeero

زی‌رو تجربه جدید و متفاوتی از مسافرت درون شهری بوسیله حمل و نقل هوشمند است. زی‌رو دسترسی همگانی به موتورها و دوچرخه‌های برقی در سطح شهر را فراهم می‏کند. مسئولیت تهیه٬ نگهداری و شارژ موتورهای برقی و دوچرخه‌های برقی را بر عهده ما در زی‌روست. شما تنها با پرداخت هزینه هر سفر لذت راندن زی‌رو را تجربه می‏کنید . تمام سفرهای شما در زی‌رو کربن صفر است

هدف زی‌رو کمک به ایجاد شهری است هوشمند و پاک است که ساکنان آن برای مسافرت درون شهری امکان بهره بردن از فناوریهای مدرن مانند موتور٬ خودرو و اسکوتر و دوچرخه‌های برقی را با هزینه مناسب داشته باشند. آرزوی ما در زی‌رو آسمان آبی است. استفاده از انرژی‌های پاک و سبز در حمل و نقل عمومی شهر ، حفاظت از محیط زیست و کاهش آلودگی‌ هوا و ترافیک شهری از اهداف بلند مدت ما در zeero است.