زی‌رو نسل جدید حمل و نقل هوشمند و پاک در ایران


روش استفاده

قیمت خدمات


قیمت خدمات برای استفاده از موتور برقی و دوچرخه برقی زی رو

سپرده اولیه
600,000 تومان

15 دقیقه اول موتور برقی
30,000 تومان

هر دقیقه استفاده از موتور برقی
2,000 تومان

تجربه ای نو

تجربه بی‌نظیر با راندن پاک موتورهای برقی زی‌رو