زی‌رو تلاش می‌کند اطلاعات شخصی شما را درفضای اینترنت محفوظ نگه داشته و تمامی اطلاعات دریافت شده از شما را در فایل‌هایی محرمانه‌ نگهداری کند. مطمئن باشید تیم فنی زی‌رو تمامی اقدامات و احتیاطات لازم به منظور حفظ و حراست از محرمانگی اطلاعات شخصی کاربران و مقابله با حمله‌های سایبری در فضای اینترنت را به عمل می‌آورد.

ما در زی‌رو از اطلاعات شما فقط در جهت بهبود کیفیت خدمات و ارتباط موثر با مشتریان استفاده می‌کنیم. اما در نظر داشته باشید که زی‌رو همانند تمامی اشحاص حقیقی و هر سازمان حقوقی دیگر در صورت درخواست مراجع ذیصلاح کشوری و لشکری ناگزیر امکان دسترسی سازمان درخواست کننده به اطلاعات شخصی را خواهد داد. درضمن با توجه به همکاری‌ تنگاتنگ زی‌رو با شهرداری‌ها اطلاعات تجمیعی سفر پاک در صورت درخواست در اختیار شهرداری‌ها قرار خواهد گرفت. چنانچه به هر دلیل تمایلی به این نحوه استفاده از اطلاعاتتان ندارید، خواهشمندیم آنها را در سیستم وارد نکنید.